28-03-2017 - 03:00

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Trung Lễ

TT

Họ và Tên

Chức danh

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Nguyễn Hữu Thọ

BT Đảng ủy-CT HĐND xã

0917546566

Thonguyenhuudt@gmail.com

2

Phạm Quốc Hùng

PBT Đảng ủy

0985381526

Huonghatinhuyen@gmail.com

3

Lê Văn Lương

PBT Đảng ủy- CT UBND xã

0944371905

Levanluongtldt@gmail.com

4

Đặng Sỹ Chiến

PCT UBND xã

0975160205

Sychien1972@gmail.com

5

Lê Văn Phú

PCT HĐND xã

01676295567

Lexuanphuhtx@gmail.com

6

Trần Thị Hương

CT UBMTTQ xã

0975944578

Maihuong19782012@gmail.com

7

Phạm Quang Anh

Trưởng Công an xã

0946581894

Lethao181064@gmail.com

8

Trần Xuân Vinh

VPTK xã

0912450359

Songcau2024@gmail.com

9

Trần Văn Đông

VPNV xã

0916927350

Tranvandong19702013@gmail.com

10

Trần Văn Đài

Chỉ huy trưởng BCH QS

0915945976

Xadoitrungle@gmail.com

11

Lê Thị Kim Thoa

LĐTB$ XH

0919788996

Giacmomautim1502@gmail.com

12

Trần Quang Đạt

Bí thư Đoàn xã

0974284092

Tranquangdat19842012@gmail.com

13

Phan Thị Cẩm Giang

Văn hóa xã

0949118382

Giangvanhoatrungle2011@gmail.com

14

Trần Hải Chung

NN-MT xã

0946093027

Chunghaitranvet@gmail.com

15

Nguyễn Thị Nhung

Tài chính – kế toán

0913900475

Nguyennhungktdt@gmail.com

16

Trần Thị Vinh

Tài chính – kế toán

0941720066

Tranthivinhtrungle2013@gmail.com

17

Phạm Thanh Đương

Tư pháp hộ tịch xã

0977395280

Tuphaptrungle.dt@gmail.com

18

Phạm Xuân Hà

Địa chính xây dựng

0917281078

Phamxuanha1810@gmail.com

19

Lê Thị Xuyến

CT HLHPN xã

01638847646

Xuyenpntrungle@gmail.com

20

Lê Văn Thao

CT Hội CCB xã

0948616687

Lethao181064@gmail.com

21

Phan Trọng Trung

CT Hội nông dân xã

01692935969

Phantrongtrungtl@gmail.com

 

. . . . .