11-07-2018 - 04:24

Ban chấp hành Đoàn xã Trung Lễ cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên đổ lề đường tại Thôn Trung Khánh

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2018. Ban chấp hành Đoàn xã Trung Lễ cùng các đồng chí đoàn viên đổ lề đường tại Thôn Trung Khánh - Xã Trung Lễ.

      Tháng 7 năm 2018 là tháng hành động, là tháng cao điểm về xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2018. Ban chấp hành Đoàn xã Trung Lễ cùng các đồng chí đoàn viên đổ lề đường tại Thôn Trung Khánh - Xã Trung Lễ. Với sự tham gia của 30 đoàn viên.

Các đông chí mặt trận thôn Trung Khánh tham gia đổ lề đường

Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã

 

 

 

. . . . .