24-07-2017 - 04:02

Ban chấp hành hội cựu chiến binh tham gia lao động chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27-7-2017

Ban chấp hành hội cựu chiến binh phối hợp với ban văn hóa, lao động TBXH tham gia lao động chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27-7-2017

Sáng ngày 24-7 - 2017 ban chấp hành hội cựu chiến binh phối hợp với ban văn hóa, lao động TBXH tham gia lao động chuẩn bị cho lễ tri ân, thắp hương tại nhà truyền thống xã Trung Lễ  nhân ngày 27/7. Với sự tham gia của 15 đồng chí.

 

 

 

 

 Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã

 

 

 

. . . . .