19-05-2019 - 10:44

BCH Đoàn xã Trung Lễ phối hợp Đoàn trường THCS Lê Văn Thiêm tổ chức kết nạp đoàn cho học sinh nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người

     Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ; 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Chiều hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2019 BCH Đoàn xã Trung Lễ phối hợp Đoàn trường THCS Lê Văn Thiêm  tổ chức kết nạp cho 99 em học sinh. Tổ chức sinh hoạt  Đoàn với Chủ điểm " Tuổi trẻ Trung Lễ thực hiện di chúc của Bác"

                                                                                                                      Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã

. . . . .