Chủ tịch UBMTTQ huyện tặng quà các gia đình chính sách nhân 71 năm ngày thương binh liệt sỹ 27 / 7 / 1947 - 27 / 7 / 2018.

Loading the player...