Di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên

Giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Trung Lễ

Giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Trung Lễ

29-05-2017
Trung Lễ là một Vùng Hạ du, phía Đông huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, cách thị trấn Đức Thọ 5km. nằm dọc theo Quốc lộ 8A, đoạn từ km 8 + 600 đến km 11 + 800. Ranh giới hành chính của xã được xác định như sau: - Phía Bắc giáp xã Bùi Xá - Phía Đông giáp xã Đức Thủy - Phía Nam giáp xã Đức Lâm -...
1