06-07-2017 - 01:04

Đoàn thanh niên xã Trung Lễ tham gia xây dựng nông thôn mới

Đoàn thanh niên xã Trung Lễ tham gia các phong trào tổng dọn vệ sinh, xây dựng bồn hoa xây dựng nông thôn mới

Hòa chung trong không khí thi đua cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng Nông thôn mới.

Sáng nay ngày 6/7/2017 đoàn viên thanh niên tham gia tổng dọn vệ sinh tại Thôn Trung Tiến, xây dựng bồn hoa tại Thôn Trung Đông. Với sự tham gia của 30 đoàn viên.

Dọn vệ sinh tại nhà truyền thống xã Trung Lễ

Dọn vệ sinh tại đường Trung Xá

Xây dựng bồn hoa tại Thôn Trung Đông

Phan Thị cẩm Giang - Văn hóa xã

 

. . . . .