Đức Thọ hướng ứng tháng cao điểm xây dựng NTM. Nhiều phần việc đã được hoàn thành

Loading the player...