Kết quả XD NTM

Xã Trung Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xã Trung Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019

11-04-2019
Xã Trung Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019
Xây dựng nông thôn mới Thôn Trung Tiến sau 7 năm

Xây dựng nông thôn mới Thôn Trung Tiến sau 7 năm

27-11-2017
TRUNG TIẾN Nhìn lại sau 7 năm xây dựng NTM
Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã Trung Lễ

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã Trung Lễ

18-10-2017
Kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới xã Trung Lễ
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

05-05-2017
Sáng nay, ngày 5/5, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương.
Đức Thanh: Xây dựng NTM - Nhân dân là chủ thể

Đức Thanh: Xây dựng NTM - Nhân dân là chủ thể

17-04-2017
Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm trong công cuộc xây dựng NTM, xã Đức Thanh đã xem trận địa của xã là thôn xóm. Đức Thanh đã huy động cán bộ công chức cấp xã cùng tham gia lao động, phóng tuyến hành lang giao thông, chỉnh trang khu dân cư. Từ đó đã...
1