THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG LỄ
Trụ sở cơ quan: xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.833034