Mưa lớn đã làm cho 1.500 ha lúa hè thu, 900 ha rau màu các loại, 161 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập hư hại, trong đó diện tích đậu hè thu ở 1 số xã ngoài đê gần như mất trắng.

Loading the player...