27-07-2018 - 09:03

Ngày 27 tháng 7 năm 2019 Hội đồng nhân dân xã Trung Lễ tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XXI

        Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2019. Hội đồng nhân dân xã Trung Lễ tổ chức kỳ họp lần thứ 7, khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo hoạt động của HĐND xã, tiến hành giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm, thông qua kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án sáp nhập 3 xã: Trung Lễ, Đức Lâm và Đức Thủy...

                                                                                                              Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã hội

 

. . . . .