Nghiên cứu

Lan tỏa tình yêu rừng như một lẽ sống còn của cuộc sống

Lan tỏa tình yêu rừng như một lẽ sống còn của cuộc sống

17-03-2015
Chỉ sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức Cuộc thi viết “Rừng là cuộc sống của tôi” đã nhận được gần 200 bài dự thi. Hầu hết các tác giả đều là cán bộ kiểm lâm, những người làm rừng và một số là nhà báo chuyên nghiệp. Cảm hứng chung của các tác giả là một tình yêu rừng như một lẽ sống còn, phản...
1