Nông thôn mới

Xã Trung Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xã Trung Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019

11-04-2019
Xã Trung Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019
Xã Trung Lễ trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Xã Trung Lễ trong phong trào xây dựng nông thôn mới

10-04-2018
Xây dựng NTM ở Trung Lễ : Phát huy sức mạnh toàn dân
Xây dựng nông thôn mới Thôn Trung Tiến sau 7 năm

Xây dựng nông thôn mới Thôn Trung Tiến sau 7 năm

27-11-2017
TRUNG TIẾN Nhìn lại sau 7 năm xây dựng NTM
Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã Trung Lễ

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã Trung Lễ

18-10-2017
Kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới xã Trung Lễ
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

06-05-2017
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

05-05-2017
Sáng nay, ngày 5/5, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương.
1 2 3