Quyết định

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định về việc công nhận Danh hiệu " Thôn văn hóa" giai đoạn 2016-2017 và giai đoạn 2015-2017 25/07/2018
2 Quyết định Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 25/07/2018
3 Quyết định quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2018-2019 trên địa bàn Huyện Đức Thọ 25/07/2018
4 Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2018 của UBND huyện về hổ trợ kinh phí xây dựng NTM năm 2018 24/07/2018