Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với huyện Đức Thọ. Sớm xây dựng thành công huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Loading the player...