Thông tin tuyên truyền

Thực hiện công văn số 1734 - CV/HU ngày 26/6/2019 của Huyện ủy Đức Thọ về việc tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện công văn số 1734 - CV/HU ngày 26/6/2019 của Huyện ủy Đức Thọ về việc tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

05-07-2019
Thực hiện công văn số 1734 - CV/HU ngày 26/6/2019 của Huyện ủy Đức Thọ về việc tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Chỉ đạo truyền thanh cơ sở phát nội dung " Đề cương tuyên truyền sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Đức Thọ giai đoạn 2019-2021".
Hà Tĩnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Hà Tĩnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

12-04-2017
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Văn bản số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 08/11/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm...
1