Thông tin tuyên truyền

Hà Tĩnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Hà Tĩnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

12-04-2017
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Văn bản số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 08/11/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm...
1