Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 số 2943/UBND-TN Văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hổ trợ xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại nguồn trên địa bàn huyện Đức Thọ 30/08/2019
2 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TRUNG LỄ LÀM VIỆC TẠI PHÒNG MỘT CỬA 25/10/2018
3 Quyết định về việc công nhận Danh hiệu " Thôn văn hóa" giai đoạn 2016-2017 và giai đoạn 2015-2017 25/07/2018
4 Quyết định Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 25/07/2018
5 Quyết định quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2018-2019 trên địa bàn Huyện Đức Thọ 25/07/2018
6 Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2018 của UBND huyện về hổ trợ kinh phí xây dựng NTM năm 2018 24/07/2018