11-04-2019 - 11:19

Xã Trung Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xã Trung Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

       ĐẢNG UỶ XÃ TRUNG LỄ                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

           BCĐ – XD NTM

                                                                                            Trung Lễ, ngày 03 tháng 4 năm 2019

              Số … - TB/BCĐ

 

THÔNG BÁO

Về việc phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới.

xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

 

Thời gian qua, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Trung Lễ đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận, hưởng ứng cao cán bộ và nhân dân. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền địa phương, sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể cùng sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, nên đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực:  Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một được nâng cao, các công trình điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Là một xã về đích Nông thôn mới năm 2015, Đảng ủy Chính quyền xã Trung Lễ vẫn luôn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng bền vững các tiêu chí, tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhất là tập trung xây dựng các khu dân cư mẫu, vườn mẫu, các nhà văn hóa thôn xóm được xây dựng khang trang, hệ thống bồn hoa cây cảnh ở các tuyến đường cơ bản được phủ kín, cảnh quan các khu dân cư thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục phát triển tạo việc làm, tăng thu nhập phát triển kinh tế xã hội, các phong trào vận động của Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể luôn được phát huy.

Tuy vậy đến thời điểm này qua kết quả kiểm tra cuối năm 2018, xã Trung Lễ vẫn đang còn nhiều nội dung tiêu chí chưa đạt yêu cầu theo quyết định 05 của ủy ban nhân dân tĩnh, như các tiêu chí: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Cảnh quan môi trường, Khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

Thực hiện công văn số 25, ngày 12/3/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đức Thọ về việc phát động tháng cao điểm ra quân xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Để thực hiện thành công tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu  Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Trung Lễ phát động phong trào thi đuachung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày sinh đ/c Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức ra quân vào: 7 giờ ngày 6/4/2019 ( Tức là sáng thứ 7)

Ban chỉ đạo yêu cầucác Thành viên Ban chỉ đạo, các Tổ công tác, các Ban ngành cấp xã tăng cường Chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện.

Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể, tập trung đẩy mạnh các phong trào “5 không, 3 sạch” của hội Liên Hiệp Phụ nữ, phong trào “chỉnh trang vườn hộ” của hội Cựu chiến binh, phong trào “xây dựng vườn mẫu” của hội Nông dân, phong trào “ xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” của Đoàn thanh niên.

Các Cấp ủy Chi bộ, Ban chỉ huy thôn, Ban công tác mặt trận các Thôn xóm lên kế hoạch cụ thể, chú trọng thực hiện các tiêu chí: Chỉnh trang Nhà ở, Vườn hộ, Công trình chăn nuôi, Hàng rào xanh, Vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan dường làng ngõ xóm ở các khu dân cư.Tập trung tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân cùng hưởng ứng thángcao điểm ra quân xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Với sự nỗ lực quyết tâm của các Cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả Hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện tháng cao điểm ra quân xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả cao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

 

Nơi nhận:                                                        TM. BAN CHỈ ĐẠO NTM XÃ

- Ban ĐP XD NTM huyện ĐT;                                                  TRƯỞNG BAN

- Văn phòng điều phối huyện;

- Thường trực huyện ủy;                                                                           

- Thường trực HĐND;

- Thường trực UBND;                                                                     Nguyễn Hữu Thọ

- Mặt Trận và các đoàn thế;                                                            BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

- Các đơn vị thôn xóm. 

 

 

. . . . .