13-02-2018 - 03:32

Xã Trung Lễ thắp hương tại nhà truyền thống nhân tết cổ truyền Mậu Tuất 2018

Ngày 13/2/2018 Đảng ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ xã Trung Lễ thắp hương tại nhà bia tưởng niệm nhân tết cổ truyền Mậu Tuất 2018

Ngày 13/2/2018 Đảng ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ xã Trung Lễ thắp hương tại nhà bia tưởng niệm nhân tết cổ truyền Mậu Tuất 2018

       Đứng trước các liệt sỹ tại nhà bia xã Trung Lễ  nơi tưởng niệm, tôn vinh những người con thân yêu của tổ quốc đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường  vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lãnh đạo Đảng ủy - Chính quyền địa phương đã báo cáo những thành tích đạt được trong năm qua và hứa sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhân dân xây dựng xã Trung Lễ ngày càng tiến bộ và đi lên trên mọi lĩnh vực đặc biệt là đưa xã nhà về đích xã Nông thôn mới Kiểu mẫu trong năm 2018

Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã

 

. . . . .