26-06-2019 - 10:58

xã Trung Lễ thông báo đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019

         Xã Trung Lễ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Trường Thịnh . Địa chỉ: Số 76, đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh.

        Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Đức Thọ. Địa chỉ: Thị Trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

        Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Gồm 45 lô đất.

                                                                                                                 

                                                                                                                  Văn hóa xã - Phan Thị Cẩm Giang

. . . . .