09-08-2018 - 02:45

XÃ TRUNG LỄ THỰC HIỆN THÁNG CAO ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

        Thực hiện tháng cao điểm về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã Trung Lễ. Các thôn xóm tập trung chủ yếu đổ lề đường và vệ sinh môi trường đầu tháng 8/2018 đạt được kết quả:

Dọn vệ sinh tại đường trung tâm xã

Dọn vệ sinh và cắt cỏ tại sân vận động xã

Đổ đất vào khuôn viên nhà văn hóa thôn Trung Bắc

Đổ lề đường tại thôn Trung Khánh

Đổ lề đường tại thôn Trung Nam

Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã

. . . . .