12-10-2018 - 09:59

XÃ TRUNG LỄ THỰC HIỆN TUẦN CAO ĐIỂM TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

     Từ ngày 8 tháng 10 năm 2018 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018 cán bộ  và nhân dân xã Trung Lễ tập trung tuần cao điểm trong phong trào xây dựng nông thôn mới

   

 Các công việc trong tuần chủ yếu cắt tỉa, chăm sóc các bồn hoa, xây dựng vườn ươm của Đoàn TNCS HCM, đổ lề đường và giúp hộ nghèo xóa bỏ vườn tạp được người dân hưởng ứng.

Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã

. . . . .