28-06-2017 - 01:08

Xã Trung Lễ tổ chức đại hội Công Đoàn cơ sở

Xã Trung Lễ tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới

Đại hội công đoàn xã tổ chức vào ngày 17/6/2017. Đại hội diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, chào mừng các ngày lễ lớn.

Tại đại hội ban chấp hành công đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua và đưa ra một số giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Tham dự Đại hội có  Đ/c Trần Cao Cường - Phó Chủ tịch Công Đoàn huyện về dự và chỉ đạo, các đồng chí đại diện Đảng ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ và các đồng chí đoàn viên công đoàn

Tại đại hội Đ/c đã hoan nghênh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của công đoàn cơ sở và đã nêu ra một số nội dung cần khắc phục

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành mới 

 

Đại hội công đoàn cơ sở xã Trung Lễ nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Phan Thị Cẩm Giang - văn hóa xã

. . . . .