26-07-2018 - 03:15

XÃ TRUNG LỄ TỔ CHỨC THẮP HƯƠNG TẠI NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM VÀ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/2018

        Chiều ngày 26/7/2018 Đảng ủy - HĐND- UBND- UBMTTQ xã Trung Lễ thắp hương tại nhà bia tưởng niệm nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018.

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã

. . . . .